Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzielić na: naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne narażenie na pola elektromagnetyczne może mieć niekorzystny wpływ na rozwój innych chorób, w tym zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej
(Electromagnetic Hypersensitivity - EHS) klasyfikowanej jako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pole elektromagnetyczne (Idiopathic Environmental Intolerance to Electromagnetic Field – IEIEMF).

Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi. W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM dla częstotliwości z zakresu od 3 MHz do 300 GHz wynoszą 7 V/m.

Jakie są główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości?

 • • Stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE).
  • Telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, itp.
  • Nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia.
  • Bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie.
  • Routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcjami: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacja danych, Dane komórkowe.
  • Bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła (tzw. Smart Meters).
  • Radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne.

Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne?
Można to zrobić indywidualnie poprzez:

 • • ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum;
  • wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacji danych, Danych komórkowych;
 • • włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik);
  • wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie);
 • • priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe);
 • • unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
 • • unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • • wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM);
 • • korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM;
 • • użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od k obiekty w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza;
 • • ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do la t 14;
 • • czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległości od ciała i głowy.