Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Towarzystwo Amicus prowadzi nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W jego ramach uczestnicy otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe i doradcze na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. 

100% grupy docelowej stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Branże zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD PK: pkt II.1.: Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach wskazuje branże działalności gospodarczej, pożądane i premiowane w LSR takie jak: „zielone miejsca pracy”, usługi turystyczne, rekreacyjne, prozdrowotne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz „silver economy”.

Masz plan na biznes? Czy jesteś zainteresowany pracą w branży rekreacyjno-turystyczno-uzdrowiskowej? Czy chcesz otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu? Wykorzystaj potencjał lokalny Podlasia.

Weź udział w rekrutacji jeżeli jesteś osobą:
• po 30 roku życia,
• osobą bezrobotną / szukającą pracy / nieaktywną zawodowo,

i jednocześnie spełniasz jedno z poniższych kryteriów:
• masz ukończone 50 lat,
• jesteś kobietą
• jesteś osobą niepełnosprawną
• jesteś osobą długotrwale bezrobotną
• posiadasz niskie kwalifikacje

Spełniasz powyższe warunki?

Czy Twój pomysł na biznes uwzględnia wykorzystanie potencjału rozwojowego Twojego regionu? Nie czekaj i weź udział w bezpłatnym projekcie!

W ramach projektu oferowane jest:
Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu.
Dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie 21.000,00 netto.
Finansowe wsparcie pomostowe w kwotach 1 200,00 zł netto przez 6 miesięcy i po tym okresie 487,90  netto przez pozostałe 6 miesięcy.
Oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące, indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu itp.


Rekrutacja trwa od 20.11.2018 do 10.01.2019 r. 

Projekt realizowany jest od 01.11.2018 do 30.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 

https://www.towarzystwoamicus.pl/polecamy/113-kierunek-przedsiebiorczosc.html