Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

logo WFOŚiGW

PROMOCJA_AZBEST_2018-2019.doc