W nadchodzący weekend (16-17 marca) żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą realizowali szkolenia rotacyjne na terenie powiatów: białostockiego i monieckiego. Podczas zajęć, poza terenem zabudowanym (między godz. 20.00 a 00.00), będzie wykorzystywana ślepa amunicja. Teren w okolicach miejscowości Budy, Wilamówka i Uścianek (gmina Trzcianne), na których będzie ćwiczyło wojsko, zostanie zabezpieczony przez służbę porządkową.

Mieszkańcy gminy Gródek mogą spodziewać się obecności terytorialsów w okolicy miejscowości Zubki Białostockie (gmina Gródek). Również tam, między godziną 16.00 a 2.00 zostaną użyte środki pozoracji (m.in. amunicja ślepa i petardy).Rejon szkolenia zostanie zabezpieczony przez służbę porządkową.