Na prośbę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "KOMINKI I PIECE" poniżej przedstawiamy ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.


Województwo Podlaskie
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.

Źródła
– Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/414/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” z późniejszymi zmianami;
– Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/415/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” z późniejszymi zmianami;
– UCHWAŁA NR XIX/236/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”;
– UCHWAŁA NR LIII/841/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 czerwca 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”.