Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.) Starosta sporządza i aktualizuje listę nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkanców powiatu, które obejmują w szczególności poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjent, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego dla osób w sporze z podmiotami rynkufinansowego i inne.

Aktualna lista jednostek spoecjalistycznego poradnictwa