Gmina Gródek otrzymała pomoc finansową w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" na realizację zadania pn. "Remont dachu sceny w miejscowości Załuki - obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne".

Dzięki realizacji projektu wymieniono pokrycie dachu sceny na placu szkolnym w Załukach, gdzie cyklicznie odbywała się KUPALNOCZKA.

Dotychczasowe pokrycie dachu było bardzo wyeksploatowane i popękane. Miejscami dach przeciekał. Nowe pokrycie z blachy posłuży mieszkańcom przez wiele kolejnych lat. 

Wykonawcą prac był Michał Grześ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DGM Dachy Michał Grześ z siedzibą w Załukach. Wartość robót wyniosła 18 000,00 zł, z czego 9 000,00 zł to kwota pozyskanego dofinansowania. 

screenshot 20230714 092118 facebook

screenshot 20230714 092118 facebook

screenshot 20230714 092118 facebook

Tablica odnowa wsi