LOGO LGD UE

                         "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

Gmina Gródek w latach 2022-2023 realizuje projekt pn.

„STWORZENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ NA SZLAKU GRÓDECKICH DREWNALI”.

Jego realizacja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został złożony w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska gdzie otrzymał pozytywną opinię i został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania w wysokości 113 729,00 zł.

Umowę o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza podpisał 26 października 2022 r.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i rekreacyjnych oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udostępnianie przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Całkowita planowana wartość projektu – 178 735,35 zł

W ramach projektu wybudowane zostaną 3 wiaty integracyjne w miejscowościach Zubry, Radunin i Kołodno.

 

 

elewacja wiaty

 

Fotorelacja z realizacji:

20230508 140012     20230508 140012

20230508 140012

20230619 103656

20230619 103656

20230619 103656

20230619 103656

20230817 144546

20230817 144546

20230817 144546