17 lutego 2023 r. podpisano umowę z firmą REMONTDOM s.c. z siedzibą w Białymstoku reprezentowaną przez Marka Żukowskiego i Marka Grynczela na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek.

15 marca 2023 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, Wieczysław Gościk Przewodniczący Rady Gminy razem z Moniką

pl lad

 Kazberuk Kierownikiem Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej oraz przedstawicielem Wykonawcy symbolicznie wbili łopaty na placu budowy.

Obecny budynek nie spełnia wymagań w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmować będzie w szczególności docieplenie budynku, budowę nowych pomieszczeń, w tym sali konferencyjnej, pomieszczenia obsługi interesantów. Za ogrzewanie budynku odpowiedzialne będą gruntowe pompy ciepła, ścieki i wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji zbiorczych. Zastosowane rozwiązania budowlano-instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii.

Do budynku przeniesiony zostanie Urząd Stanu Cywilnego, komfort pracy oraz obsługi klientów, w szczególności mieszkańców naszej Gminy ulegnie znacznej poprawie.

Prace mają zakończyć się najpóźniej w październiku 2024 r.

Wartość robót budowlanych to kwota 6 300 000,00 zł, z czego 5 355 000,00 zł pochodzić będzie z pozyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Z uwagi na powyższe informujemy również, że podczas prowadzenia robót parking dla klientów zostaje przeniesiony za budynek Gminnego Centrum Kultury w Gródku (od strony tarasu).

 

DSC09468      DSC09468

DSC09468      DSC09468

20230320 111713      20230320 111713

widok 2      widok 2

widok 2     widok 2