pl lad

 

 

 

 

 

Gmina Gródek realizuje projekt pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gródek obejmujący swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z magazynami energii. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koszty realizacji zadania wynoszą 2 426 193,45 zł, z czego dofinansowanie to aż 2 304 883,78 zł.

Lokalizacje, na których powstaną instalacje:

 1. Urząd Gminy Gródek
 2. Gminne Centrum Kultury
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Przedszkole Samorządowe
 5. Szkoła Podstawowa
 6. Świetlica wiejska w Słuczance
 7. Świetlica wiejska w Mieleszkach
 8. Świetlica wiejska w Wiejkach
 9. Świetlica wiejska w Nowosiółkach
 10. Świetlica wiejska w Załukach
 11. Budynek socjalny na gminnym targowisku
 12. Budynek socjalny przy boisku sportowym w Zarzeczanach

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych to ponad 180 kWp i pojemność magazynów blisko 235 kWh. 

Wykonane instalacje nie tylko będą produkować energię elektryczną ale także ją magazynować co pozwoli na efektywniejsze zużycie wyprodukowanej energii. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. Nastąpi poprawa środowiska naturalnego dzięki produkcji energii z OZE. Rachunki za energię będą niższe.

To projekt innowacyjny, pozwalający na osiągnięcie niezależności energetycznej. Dodatkowo magazyny energii wpłyną na poprawę jakości energii dostarczanej do obiektów oraz zapewniać będą zasilanie awaryjne w przypadku braku dostaw energii elelktrycznej z sieci. 

Fotorelacja z realizacji Projektu:

tablica

tablica

tablica