Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 

"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ"

na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Podozieranach oraz zamontowano nowy kocioł na biomasę o mocy 6 kW. 

Wykonanie instalacji co. w świetlicy wiejskiej w Podozieranach pozwoli na spełnienie przez ten budynek funkcji społeczno-rekreacyjnych i integracyjnych. Mieszkańcy zyskali możliwość spędzania wolnego czasu w odpowiednich warunkach i ogrzewanych pomieszczeniach. Dzięki odpowiednim temperaturom panującym w pomieszczeniach Gminne Centrum Kultury będzie mogło rozszerzyć ofertę edukacyjno-kulturalną skierowaną do dzieci oraz osób dorosłych. 

Całość zadania wyniosła 49 500,00 zł, w tym dotacja z Województwa Podlaskiego w wysokości 24 750,00 zł.

 

IMG 20220829 102720

IMG 20220829 102720       IMG 20220829 102720

20221019 142630      20221019 142630

20221019 142630