W ramach zawartej Umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” Gmina Gródek wybudowała darmowe punkty dostępowe sieci WiFi.

Zamówienie obejmowało zakup, instalację i uruchomienie urządzeń umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług teleinformatycznych typu HotSpot w ramach WiFi4EU. Wykonawcą była firma BIT S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Miejsca dostępowe bezpłatnego internet WiFi:

  • teren parku w Gródku,
  • teren przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach (okolice plaży, wiaty, sceny),
  • plac targowiska gminnego w Gródku,
  • boisko ORLIK przy Szkole Podstawowej w Gródku
  • remiza OSP w Gródku,
  • świetlica wiejska w Podozieranach,
  • świetlica wiejska w Załukach,
  • Urząd Gminy Gródek.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Gródek otrzymała bon w wysokości 15 000,00 euro ze środków Unii Europejskiej.

 

Wifi4EU Template Poster 2 vertical 

 

WiFi4EU General fb tw.007