loga poig

Gmina Gródek w dniu 31 lipca 2014 r. podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług w ramach przedmiotowego projektu".

     W ramach podpisanej umowy w terminie do 31 lipca 2015 r. zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura sieciowa a zakwalifikowani do udziału w projekcie Beneficjenci otrzymają zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

Dodatkowo w ramach Projektu utworzone zostaną publicznie dostępne sale komputerowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w:
- Gminnym Centrum Kultury w Gródku 
- Zespole Szkół w Gródku i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach 
- Świetlicach wiejskich w Mieleszkach i Słuczance

Biuro Projektu: 
Urząd Gminy Gródek 
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 
16-040 Gródek (pokój nr 2) 
tel. 85 718 06 64 w. 16