logaaprow

Gmina Gródek uplasowała się na liście operacji złożonych do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.
     Dwa złożone wnioski znalazły się odpowiednio na 7 i 9 miejscu.

     W wyniku realizacji projektów do końca marca 2015 r. zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach oraz plac zabaw w Załukach.

     Całkowita wartość projektów wyniesie 56 326,72 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków EFROW 36 635,26 zł.