program dr lok

Dobiegają końca roboty drogowe w ramach zadania "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65".

     Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 
     Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Całkowita wartość projektu: 3 666 634,73 zł
w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa: 1 798 173,40 zł 
- środki własne Powiatu Białostockiego: 82931,53 zł 
- środki własne Gminy Gródek: 1 044 529,80 zł 

     W ramach zadania przebudowano następujące drogi w Gródku: ul. Szkolną, Chodkiewiczów, Wschodnią oraz część ul. Północnej. Poprawa połączeń dróg gminnych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo, ułatwi dojazd a także znacząco podniesie estetykę gminy. Dla wygody mieszkańców powstał także parking na 35 miejsc postojowych.

 

droga1
droga2
droga3
 
droga4
droga5
droga6