logo prow leader

 

Zakończono prace w ramach projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Gródku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 


Całkowita wartość Projektu: 41 524,93 zł 
Dofinansowanie EFRROW: 25 000,00 zł 


Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Gródek oraz promocję zdrowego trybu życia. 

W ramach zadania wykonano: 
- plac o bezpiecznej nawierzchni;
- urządzenia treningowe: 
   - orbitrek, 
   - rower, 
   - biegacz,
   - wahadło, 
   - wioślarz, 
   - wyciskanie.

silownia1
silownia2
silownia3
silownia4