W kwietniu bieżącego roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 181 790,89 zł, w tym aż 839 915,60 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Zadanie obejmuje wykonanie dwóch lokalnych kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, gdzie również mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Nowe kotłownie o łącznej mocy aż 550 kW pozwolą na redukcję emisji CO2, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz co jest bardzo dużą korzyścią zmniejszenie kosztów ogrzewania aż o ponad 60 %.

Dotychczas budynki te ogrzewane były z gminnej sieci ciepłowniczej i mocno już wyeksploatowanej kotłowni, która opalana jest miałem węglowym, co generowało ogromne koszty ogrzewania oraz negatywne skutki dla środowiska. Nowe kotłownie będą mogły być opalane pelletem drzewnym, zrębką lub miskantem (trawą energetyczną). Będą całkowicie automatyzowane, co nie będzie wymagało ponoszenia kosztów związanych z ich obsługą. Czyszczenie kotłów czy załadunek opału będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany. Specjalne podajniki transportować będą paliwo bezpośrednio do kotłów. Ustawienia i regulacje na kotle będą mogły być wykonywane zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Kotłownia w Przedszkolu Samorządowym została już wykonana i użytkownicy budynku, w szczególności dzieci mogą cieszyć się z dostarczanego ciepła. Kotłownia w Szkole Podstawowej powinna zostać ukończona nie później niż do 18 grudnia bieżącego roku a do tego czasu ciepło dostarczane będzie w dotychczasowy sposób.

Wykonawcą tych przedsięwzięć jest „EKO-TERM” B. Rękas, A. Rękas Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast producentem dostarczającym kotły jest austriacka firma HARGASSNER z ponad 30 letnim doświadczeniem na rynku europejskim.

RPO

 

123463643 3412803208774409 7532627222851077089 n  123088224 421856735477831 8155792479148082946 n

161634013 705222953479737 3818123505290842891 n  161702139 822898741595940 3004006469748896627 n

161301917 1126667171115292 7412464834686562383 n

161213429 2787887708140943 6729500118374189308 n