logo prow

 

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00032-6921-UM1000042/12 na dofinansowanie zadania pod nazwą:

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 651 560,97 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 397 392 zł.

 

Projekt ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Gródek oraz poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Gródek poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza