logo prow rynek

 

W dniu 21 sierpnia 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 24, na wykonanie zadania:

 

"Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu "Mój Rynek""

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

 

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 130 589,43 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 689 383,00 zł.

 

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 01.03.2013 r. - 31.08.2013 r.

 

Projekt ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a w ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- utwardzonego placu handlowego wraz z zadaszonymi stanowiskami handlowymi;

- budynku przeznaczonego na urządzenia sanitarno-higieniczne;

- dróg dojazdowych;

- miejsc parkingowych;

- chodników;

- ogrodzenia i elementów małej architektury.

 

Wójt Gminy
Gródek Wiesław Kulesza

 

SAM 0682

sanitariaty
hala
plan