Z końcem lipca bieżącego roku ukończono realizację Projektu pn. "Budowa placów zabaw w gminie Gródek" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji Projektu w Gródku, Waliłach-Dworze, Królowym Moście i Bobrownikach powstały 4 place zabaw, wyposażone w takie urządzenia jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele czy też piaskownice.

plac 1
plac 2
plac 3

plac 4
plac 5
plac 6

Całkowita wartość Projektu wyniosła 92 991,85 zł, w tym dofinansowanie z UE: 56 144 zł.

W dniu 12 września oficjalnego otwarcia placu zabaw w Bobrownikach wspólnie z Wójtem Gminy Panem Wiesławem Kulesza dokonały Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gródku. Dzieci miały okazję wypróbować zakupione urządzenia oraz uczestniczyć w krótkich zajęciach sprawnościowo-rekreacyjnych, które poprowadziła Pani Magdalena Łotysz z Uczniowskiej Szkółki Sportowej GRYFIK.

Na zakończenie otrzymały pamiątkowe medale a następnie dzięki uprzejmości Pana Komendanta mjr SG Grzegorza Krawiela mogły zwiedzić i zapoznać się z funkcjonowaniem Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.