4 czerwca br. odebrano zadanie pn. Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji

Całkowita wartość zdania wyniosła 1 697 014,37 zł. Zdanie w kwocie 820 289,36 zł dofinansowane jest ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na drodze gminnej o długości 949 m powstała nawierzchnia asfaltowa oraz ścieżka pieszo-rowerowa. 

 

20200604 131235  20200604 131803

To już kolejny remont drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W latach 2019-2020 Gmina Gródek zrealizowała również przebudowę trzech ulic w Gródku: Spółdzielczej, Wąskiej i Ogrodowej. 

IMG 20200317 122230 IMG 20200317 122212 20200327 090917

 

Ponadto jeszcze w tym roku Powiat Białostocki przy pomocy finansowej Gminy Gródek i Funduszu Dróg Samorządowych zrealizuje przebudowę ulicy Polnej w Gródku, która będzie polegać m.in. na:

  • przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Michałowską (droga gminna) poprzez zmianę geometrii połączenia;
  • przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Białostocką (droga powiatowa) i ul. Rzemieślniczą (droga gminna) na skrzyżowanie typu rondo;
  • budowie chodnika przy istniejącej jezdni drogi powiatowej;
  • budowie dwóch zatok autobusowych;
  • budowie odcinka kanalizacji deszczowej.

5 czerwca br. umowę w sprawie tej inwestycji z Wykonawcą prac - Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów podpisali starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. Koszt inwestycji to 2,1 mln zł. Połowa to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę kosztów pokryje Powiat Białostocki (25 %) i Gmina Gródek (25 %).