Trwają prace w ramach przebudowy ul. Kolejowej w Waliłach-Stacji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funudszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania - 1 697 014,37 zł, w tym dofinansowanie - 820 289,36 zł.

W wyniku realizacji zadania powstanie nowy odcinek jezdni o długości blisko 950 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. 

Prace powinny zostać ukończone do 15 lipca 2020 r.

20200220 100520   20200220 100520   20200220 100520