30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa przyznał 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

Jednym z tych projektów to "Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach" gdzie prowadzone będą zajęcia i warsztaty dla społeczności lokalnej. 

Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego

W ramach zrealizowanego w 2020 r. wyremontowano i przebudowano istniejący budynek świetlicy wiejskiej, kupiono wyposażenie (stoły, krzesła, regały) oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.

Budynek przystosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano chodnik prowadzący do wejścia. Wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie. Wykonano łazienkę, szczelny zbiornik na nieczystości, nowe ogrzewanie, wentylację. Ściany odnowiono i pomalowano. Wykonano nową, bezpieczną instalację elektryczną. 

Mieszkańcy zyskali nową przestrzeń do spotkań i uroczystości. Dzieci mogą ciekawie spędzać czas wolny podczas gier i zabaw. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 167 963,41 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 128 193,94 zł.

info do gazety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info do gazety   info do gazety

info do gazety  info do gazety  info do gazety

info do gazety     info do gazety

info do gazety  info do gazety

info do gazety