30 stycznia Zarząd Województwa przyznał 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

Jednym z tych projektów to "Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach" gdzie prowadzone będą zajęcia i warsztaty dla społeczności lokalnej. Wyremontowany i przebudowany zostanie istniejący budynek świetlicy wiejskiej, kupione wyposażenie (stoły, krzesła, regały) oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć. Koszt tych prac przekroczy 176 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie 134,5 tys. zł.

Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego