W dniu 14 lipca 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę nr 00028-6922-UM1000190/10 na dofinansowanie projektu pod nazwą:

"Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji: 259 127,60 zł.
Dofinansowanie EFRROW: 159 975 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Gródek oraz porwę warunków i jakości życia we wsi Zarzeczany. W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

  • wiaty drewnianej;
  • placu zabaw dla dzieci z typowymi elementami;
  • ciągu ławek z koszami na śmieci i lampami oświetleniowymi (8 ławek, 5 koszy na śmieci i 5 parkowych lamp oświetleniowych);
  • plaży piaszczystej o powierzchni ok. 780 m2;
  • pomostu drewnianego na wodzie o wymiarach 2x20 m;
  • kładki łączącej brzegi rowu rozgraniczającego plażę i tereny przed sceną koncertową o wymiarach 2x8 m.

 

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza