W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazły się 2 wnioski Gminy Gródek. 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zrealizowana zostanie przebudowa następujących dróg:

  • ul. Spółdzielczej w Gródku,
  • ul. Wąskiej w Gródku,
  • ul. Ogrodowej w Gródku,
  • ul. Kolejowej w Waliłach-Stacji.

Zadania zostaną zrealizowane do połowy 2020 r. 

0x0

Żródło: http://www.powiatbialostocki.pl/pl/ogolne/fds---wreczenie-symbolicznych-czekow-w-starostwie.html