W dniu 10 marca 2009 r. została zawarta, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gródek, Umowa Nr 216/09/FPK/DEK dotycząca dofinansowania zadań ujętych w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Umowa dotyczy zadania pn. "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", realizowanego w okresie od dnia 02.03.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W dniu 22 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", przy dofinansowaniu w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

gck

gck

gck