W dniu 10 marca 2009 r. została zawarta, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gródek, Umowa Nr 216/09/FPK/DEK dotycząca dofinansowania zadań ujętych w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Umowa dotyczy zadania pn. "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", realizowanego w okresie od dnia 02.03.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku