Gmina Gródek zrealizowała w latach 2017-2019 projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską".

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 370 643,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 229 139,34 i Budżetu Państwa 29 004,92 zł. 

W ramach zadania dokonano przebudowy budynku świetlicy wiejskiej (wymieniono pokrycie dachowe, wstawiono nowe drzwi i okna, wykonano instalacje elektryczną i sanitarna obejmującą budowę studni i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, wewnątrz odnowiono ściany i podłogi, powstała również kuchnia i toaleta). Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren przy świetlicy został ogrodzony i powstała siłownia zewnętrzna. 

 nowosiolki

20190604 094520   nowosiolki

nowosiolki   nowosiolki

nowosiolki   nowosiolki

nowosiolki     nowosiolki