Dokonano już odbiorów nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Wrzosowej w Gródku i ul. Pięknej w Waliłach-Stacji. Wykonano łącznie 338 m nowego wodociągu oraz 1020,86 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców, była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" poza w/w zadaniami obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Gródku, która została wybudowana już w 2017 r., 
  • budowę głębinowej studni wierconej - ujęcia wody,
  • rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Gródku.

Niebawem ogłoszone zostaną kolejne przetargi na wykonanie pozostałych zadań i całość projektu powinna zostać ukończona do października 2019 r. 

 

Planowana całkowita wartość projektu to 3 920 763,59 zł, w tym dofinansowanie za środków EFRROW to 1 999 274 zł. 

 44639191 787097538348855 8772567609427099648 n   44779489 758317157838528 1504212201211166720 n

 

 

 

flag black white low

PROW 2014 2020 logo mono