W dniach 27-29 czerwiec 2018 r. 20 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku udało się na Litwę by wspólnie ze strażakami z Raseiniai odbyć szkolenia z zakresu przygotowania psychologicznego i radzenia sobie ze stresem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

    Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu "Poprawa Polsko-Litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków" - Nr LT-PL-2S-110, realizowanego w partnerstwie ze Strażą Pożarną z Raseiniai na Litwie. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, jakim jest zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

litwa 1
litwa 2

Całkowita wartość Projektu - 48 173,69 euro, w tym wysokość dofinansowania 40 947,63 euro i wkład własny Gminy Gródek - 2 419,73 euro. 

Realizacja Projektu w 85 % współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.