Dobiega końca realizacja Projektu "Poprawa Polsko-Litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków". Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska i jego partnerem była Straż Pożarna z Raseiniai na Litwie.

W dniach 3-4 października Ochotniczą Straż Pożarną w Gródku odwiedziło 8 strażaków z Litwy. Poznali specyfikę działania OSP oraz wymienili się doświadczeniami. Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mieli okazję zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 4 w Białymstoku. Ponadto odwiedzili placówkę Straży Granicznej w Bobrownikach oraz zalew Siemianówka w gminie Michałowo.

zdj 1
zdj 4
zdj 3
 
zdj 2
zdj 5
zdj 6

 

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, jakim jest zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. 


Poza wymianą personelu Gmina Gródek zakupiła 10 kompletów specjalistycznych ubrań strażakom z OSP Gródek oraz 20 z nich wzięło udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika. 

Całkowita wartość Projektu to 48 173,69 euro, w tym wysokość dofinansowania 40 947,63 euro i wkład własny Gminy Gródek - 2 419,73 euro.