KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, (…).

Kompostowanie odpadów, czyli organiczny recykling, to naturalny, a jednocześnie kontrolowany proces przetwarzania odpadów organicznych przy wykorzystaniu mikroorganizmów (głownie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic)
w warunkach zakładających optymalną temperaturę, wilgotność i dostęp do tlenu. Kompostowanie jest najlepszym sposobem uzyskania własnego materiału do użyźniania gleby i pozwala przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostowanie bioodpadów można organizować od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Najlepiej aby miejsce, które wybierzemy na kompostownik było nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Zgromadzony materiał układa się w nim warstwami lub dokłada na bieżąco.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie
  z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Budowę kompostownika
  w pryzmie rozpoczyna się od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), stanowiących warstwę drenażową i wentylacyjną, bez której powstawanie kompostu jest niemożliwe. Następnie wysypuje się warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej układa się odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową lub torfem. Najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład różnych odpadów organicznych. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna,
a my możemy cieszyć się jej plonami.

Do kompostownika wrzucamy większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak:

 • resztki owoców i warzyw,
 • resztki roślinne,
 • rozgniecione skorupki z jaj,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • gałązki żywopłotów,
 • ziemię z doniczek i skrzynek,
 • przekwitnięte kwiaty,
 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • nadziemne części chwastów,
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),
 • słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika:

 • mięsnych odpadów kuchennych i kości,
 • zainfekowanych roślin ogrodowych,
 • chwastów, które posiadają już nasiona
 • gruzu
 • śmieci z odkurzacza.

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

kompostownik