Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale, co najmniej na:

 • papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
 • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
 • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
 • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
 • odpady, których nie udało się umieścić w wyżej wymienionych pojemnikach/workach, należy zgromadzić w pojemniku na „odpady zmieszane”. 

Skuteczność właściwego segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji zależy przede wszystkim od mieszkańców. Prawidłowa segregacja ,,u źródła” , czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko oraz przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z posesji przez firmę wywozową. Segregując odpady należy pamiętać aby:

 • odpady umieszczać w workach oznaczonych właściwym kolorem danej frakcji lub pojemnikach do tego przeznaczonych. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady (w przypadku niewystarczającej ilości worki można również otrzymać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu);
 • plastikowe butelki, metalowe puszki i kartony po napojach zgnieść przed wrzuceniem do worka. Zajmują one w ten sposób mniej miejsca w worku na odpady;
 • metalowe nakrętki ze słoików lub butelek wrzucać do żółtego worka;
 • do worków wrzucać opakowania opróżnione;
 • brudny i zatłuszczony papier wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych;
 • popiół najlepiej gromadzić we własnych workach i wystawiać w terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Worki z popiołem powinny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci oraz podczas załadunku nie zanieczyszczał całej frakcji odbieranych odpadów. Popiołu nie należy sypać bezpośrednio do pojemników plastikowych, ponieważ po zawilgoceniu jest on ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Poza tym do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego popiołu;
 • wszystko to, czego nie można wrzucić do worków na segregację odpadów czyli odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi;
 • przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz starą odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony z samochodów osobowych przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych albo wystawiać w terminach odbioru wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że segregując właściwie odpady, możemy dać im drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kartony, zeszyty, papier toaletowy – powstają
z przetworzonego papieru, natomiast bluza z polaru, worek na śmieci, meble ogrodowe – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych. Z kolei ze zużytego szkła powstają nowe opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne oraz materiały budowlane w postaci   włókien szklanych. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Gródek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

ulotka smieci1

ulotka smieci2