Od dnia 1 listopada 2021 r. miesięczna  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnym wynosi 28,00 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • do 15 marca br. za I kwartał;
  • do 15 czerwca br. za II kwartał;
  • do 15 września br. za III kwartał;
  • do 15 grudnia br. za IV kwartał

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek: BS Białystok O/Gródek 35 8060 0004 0390 0127 2000 0220 lub u sołtysa.