Podstawą turystyki gminy Gródek są wysokie walory i wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego. Już wjeżdżając do naszej gminy, od strony Białegostoku, w miejscowości Królowy Most natkniecie się Państwo na znaczne wyrzeźbienie terenu pozostałe po ostatnim zlodowaceniu. W tych okolicach znajdują się najwyższe wzniesienia gminy, których wysokość przekracza 200 m n.p.m. (Góra Św. Jana 210,5 m n.p.m. i Góra Św. Anny 209,2 m n.p.m.).Południowa część wzniesień nazywa się Wzgórzami świętojańskimi co powinno być uwidocznione na większości szczegółowych map. Charakterystycznym śladem bytności lodowca są też głazy narzutowe, niekiedy o znacznych rozmiarach - jeden z nich, w pobliżu wsi Waliły mierzy w obwodzie ok. 14 metrów!

Na terenie gminy niczym nadzwyczajnym jest to, że w okolicznych lasach i zbiornikach wodnych istnieje bogata fauna i flora. Szczególnie lasy te upodobały sobie jelenie, łosie, wilki, rysie, czarny bocian, wraz z królem Polskich lasów- żubrem. Dla żubrów jest to jedyne tak naturalne środowisko w naszym kraju, gdzie żyją bez specjalnej pomocy człowieka.

Najciekawszymi zabytkami architektury sakralnej są cerkwie parafialne: p.w. Św. Anny w Królowym Moście (1904-1928) i p.w. Św. Jana Teologa z 1862r w Mostowlanach oraz kaplica rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Królowym Moście z połowy IX w.