W sprawie wstrzymania zajęć, warsztatów i spotkań prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku.prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku. (http://gckgrodek.pl/komunikat/)