Zarząd Województwa na posiedzeniu 6 lutego 2020 r. przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

Projekty zostały zgłoszone na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby. Wnioski można było składać od kwietnia do lipca 2019 roku.

Jednym z przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie jest projekt Gminy Gródek pn. "Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE", który zakłada budowę nowych kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Gródku. 

Realizacja projektu powinna zostać zakończona jeszcze w tym roku. Całkowite koszty oszacowano na 1 520035,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 1 163 224,44 zł.