orlik

W dniu 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek została zawarta umowa z Konsorcjum Firm:

  1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS" Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. jawna.
    ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
  2. "MEDIA STADION" Sp. z o.o.
    ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin na wykonanie zamówienia publicznego: "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gródku".

Całkowita wartość zamówienia - 959.957,00 PLN. Termin wykonania: 31.10.2009 r.

 

Wójt Gminy
mgr Wiesław Kulesza