W dniu 22 maja 2009 r. w Urzędzie Gminy Gródek zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku", przy dofinansowaniu w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku