W dniu 22 grudnia 2009 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku" przez Firmę "NOR-BIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na podstawie umowy nr 1/09 z dnia 22 maja 2009 r.

Pełny tekst informacji w załączniku:
Odbiór końcowy robót budowlanych GCK w Gródku