Na podstawie wyników badań bakteriologicznych Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że woda z kąpieliska ,,Zarzeczany” w Zarzeczanach spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta