Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

GAZ SYSTEM

Ogłoszenie

    Automobilklub Podlaski zaprasza na rajd samochodowy Gródek Rally Sprint, który odbędzie się na terenie Gminy Gródek w sobotę 10 października 2015r. Zawodnicy, w większości z Podlasia, Warmii i Mazur oraz Mazowsza będą rywalizować na dwóch szutrowych Odcinkach Specjalnych Skroblaki (4,8km) oraz Łużany (7,0km) pokonywanych dwukrotnie w jednym kierunku, a raz w kierunku przeciwnym (REVERS). Łącznie trochę ponad 35 km jazdy na czas. O godz. 11.30 rajdowe załogi wyruszą w odstępach jednominutowych na trasę rajdu z parkingu tuż przy zalewie wodnym w miejscowości Zarzeczany. Meta pierwszej załogi przewidziana jest na godz. 15.21. Gorąco zapraszamy do kibicowania przy trasie.

    W związku z organizacją Rajdu wyłączone zostaną podane na poniżej mapce drogi publiczne w godz. 7.00-17.00. Prosimy okolicznych mieszkańców o wyrozumiałość, a wszystkich którzy mają zamiar oglądać zmagania zawodników o stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

    Więcej informacji na stronie Automobilklubu Podlaskiego www.ap.bialystok.pl oraz na profilu Podlaskirallysprint na portalu facebook.

Ogłoszenie

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

    18 września 2015 r. na terenie Gminy Gródek przeprowadzona została akcja "Sprzątanie Świata 2015", zorganizowana przez Urząd Gminy Gródek przy współpracy Nadleśnictwa Waliły i Zespołu Szkół w Gródku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Wyprawa - PoPrawa" i miała na celu podkreślenie roli jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. W szlachetnej inicjatywie brali udział uczniowie gimnazjum wraz z wychowawcami oraz pracownicy urzędu gminy i Nadleśnictwa Waliły. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy worek z logo ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", a najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni voucherami do białostockiej sieci kin Helios. Akcja przyczyniła się do poprawy wizerunku i stanu środowiska naszej gminy. W ramach zbiórki zostało odebranych kilkaset worków zawierających miedzy innymi butelki, puszki, kawałki opakowań z tworzyw sztucznych, kartony, opakowania po produktach spożywczych oraz zużyte opony, które zalegały w okolicach Zarzeczan, Gródka, Walił-Stacji i Dzierniakowa.

DOŻYNKI GMINNE 2015 - relacja

    "Załatoje żyta nie wianie,/ Charoszyja hości u mianie,/ Załatoje żyta żańcy żnuć,/ Charoszyja hości u nas pjuć. " Słowa piosenki śpiewanej przez Razśpiawany Haradok, niosło echo nad Zalewem Zarzeczany, kiedy to 12 września orszak dożynkowy podążał w kierunku sceny. Barwny korowód tworzyły zespoły ludowe i delegacje z sołectw gminy Gródek z wieńcami dożynkowymi ze Starostą Wiesławem Dzitkowskim (z Walił-Dworu) i Starościną Agnieszką Wojcieszuk (żoną rolnika Marcina Wojcieszuka z Walił-Stacji) na czele. Chlebem tradycyjnie leżącym na haftowanym ręczniku zostali przywitani Gospodarze Gminy - Wójt Wiesław Kulesza i Przewodniczący Rady Gminy Wieczysław Gościk. Tym bochnem chleba Wójt podzielił się z obecnymi na imprezie mieszkańcami. Tradycją już jest poświęcenie plonów przez duchownych. Proboszczowie gródeckich parafii - prawosławnej - ks. Mikołaj Ostapczuk i katolickiej - ks. Stanisław Kochanowski odprawili krótkie nabożeństwo i poświęcili płody rolne oraz wieńce dożynkowe. Gródeckie dożynki zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli goście m.in.: Mieczysław Baszko - Marszałek Województwa, Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockego, Anna Grycuk- Przewodnicząca Rady Powiatu i Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku, Jan Kaczan - członek zarządu PSL, Jarosław Matwiejuk, Tomasz Ciełuszecki, Jerzy Cywoniuk, Radni Gminy Gródek wraz z Przewodniczącym. Wszyscy zabierający głos podkreślali, że ten rok był wyjątkowo trudny dla rolników ze względu na suszę. Ksiądz Stanisław Kochanowski w swojej wypowiedzi radził tym wszystkim, którzy zazdroszczą rolnikom, żeby sami wrócili na wieś i zaczęli gospodarować. Wtedy się przekonają, jak to dobrze pracować na roli.
    Na scenie amfiteatru zaprezentowały się gródeckie zespoły: Kazka, Kalina, Jesienny Liść, Śpiawaj Dusza, Razśpiawany Haradok, Chutar, Kalinka, Relaks oraz Skazka. Gwiazdami wieczoru były: Prymaki oraz zespół z Białorusi - Radzimiczy. Z okazji niedawnego jubileuszu Razśpiawany Haradok otrzymał z rąk Marszałka Mieczysława Baszko odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.
    Imprezie towarzyszył turniej, w którym wzięły udział cztery drużyny: z Gródka, Pieszczanik, Walił-Stacji i Królowego Mostu. Co to były za emocje, kiedy to zmagano się ze sobą w sześciu konkurencjach: najbardziej widowiskowej i śmiesznej, czyli przetaczaniu beli, skokach w workach, najdłuższej obierce z jabłka, rzucie gumofilcem, rzucie ziemniakiem do wiadra, przestawianiu skrzynek po piwie. Wygrała drużyna z Pieszczanik (Kasia Rogacz, Romek Woronowicz, Marcin Grześ, Marek Sobstel) (25 pkt), drugie miejsce zajęli przedstawiciele Walił-Stacji (23 pkt), a trzecie Królowego Mostu (21 pkt). Konkurencja "skrzynki" była bardzo wyrównana dla Pieszczanik i Walił- Stacji, gdzie setne sekundy zdecydowały o zwycięstwie Pieszczanik. Warto wyróżnić Romka Woronowicza - reprezentanta Pieszczanik za wspaniałe wyniki (obierka z jabłka ponad 90 cm!) oraz dwie panie, które startowały w konkurencjach: Kasię Rogacz (Pieszczaniki) i Kamilę Mironowicz (Gródek). Dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy oraz sołtysom, którzy zebrali swoich reprezentantów.
    Na Dożynkach nie mogło zabraknąć wieńców dożynkowych. Wykonały je zespoły: Jesienny Liść, Kalina i Razśpiawany Haradok oraz sołectwa z Gródka I i Gródka II, Walił-Dworu, Walił-Stacji, Królowego Stojła, Pieszczanik. Wszystkie piękne, przystrojone na bogato - kłosami zbóż, owocami, warzywami, kwiatami. I miejsce przyznano wieńcowi z Walił-Stacji, II - Jesiennemu Liściowi, III - Rozśpiewanemu Gródkowi. Uczestnicy turnieju i konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez GCK w Gródku oraz firmę Gaz System, która była sponsorem Dożynek.
    Po uroczystościach dożynkowych publiczność bawiła się do godziny 2.00 na zabawie z cyklu zabaw wiejskich przy muzyce białoruskiej organizowanych przez GCK w Gródku. Została ona zrealizowana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    Organizatorzy imprezy - Wójt Gminy Gródek oraz Gminne Centrum Kultury w Gródku dziękują: głównemu sponsorowi Firmie GAZ-SYSTEM S.A., Piekarni Maja z Michałowa i Nadleśnictwu Waliły.
Dziękujemy również Grzegorzowi Kondratowiczowi za płody rolne, Jarosławowi Karpiukowi za bele, Wiktorowi Naliwajko za ciuki, zespołom i sołectwom za przygotowanie wieńców, firmie oświetleniowej, Firmie ochroniarskiej "Gwardia", Markowi Zrajkowskiemu za nagłośnienie, firmie Casablanca, Zajazdowi przy Granicy na czele z Panią Barbarą Kułakowską, Staroście i Starościnie Dożynek, Pani Annie Petelskiej za pożyczenie skrzynek, wolontariuszom GCK.

Dorota Sulżyk

DOŻYNKI GMINNE 2015

Konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w PO PŻ 2016

    Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020[1] (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskimlub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7340,konkurs-na-wybor-organizacji-partnerskich-do-udzialu-w-po-pz-2016.html

Informacja

      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać u sołtysów lub wnosić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Gródek:

BS Białystok O/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010


w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Ogłoszenie

Gródek, dnia 28 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY GRÓDEK
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek

B.6721.1.17.2014

Informacja
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję, że w dniu 31 lipca 2015 r. uchwałą Nr IX/73/15 Rada Gminy Gródek uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
    Z dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, pokój Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
    Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

Załączniki:
Plan miejscowy Załuki po uchwaleniu-tekst
Załuki rys po uchwaleniu_1 08 2015
Załuki plan opublikowany-25 08 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie

    Zarząd i Biuro Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszają na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
    Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska w okresie 2009-2015 zrzeszała siedem gmin (Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów) i powiat białostocki - reprezentujących sektor publiczny oraz licznych reprezentantów sektora społecznego i gospodarczego. W roku 2015 do naszego stowarzyszenia wstąpiły także gminy: Dobrzyniewo Duże, Knyszyn i Jasionówka oraz reprezentanci sektora gospodarczego i społecznego z obszaru tych gmin.
    Lokalna Strategia Rozwoju, którą obecnie przygotowujemy nakreśli kierunki rozwoju naszego terenu do roku 2023 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez konkursy organizowane przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska. To właśnie podczas tych spotkań będą Państwo mogli wskazać przedsięwzięcia najbardziej oczekiwane i pożądane na naszym obszarze. Będą to działania możliwe do realizacji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, a także osoby fizyczne.
    Serdecznie zapraszamy na spotkania. Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe siedem lat.

Do pobrania:
Harmonogram spotkań w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

Ogłoszenie

      Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek" jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogłoszenie

Dni otwarte galeria

Ogłoszenie

Informacja

Informacja

      Od dnia 26.01.2015 r. na terenie Gminy Gródek rozpoczęły się szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach Projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nr POIG.08.03.00-20-218/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
      Spotkania odbywają się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach - dla Beneficjentów zamieszkałych w Załukach, Waliłach- Dworze, Pieszczanikach, Kołodnym i Słuczance oraz w Zespole Szkół w Gródku i Gminnym Centrum Kultury dla beneficjentów z pozostałych miejscowości objętych Projektem. W ramach 4 - dniowych szkoleń Beneficjenci nauczą się podstawy budowy i obsługi komputera, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych i korzystania z Internetu oraz otrzymają certyfkat uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniach mają zapewnione materiały promocyjne i szkoleniowe oraz poczęstunek w formie bufetu - kawa, herbata, napoje, ciastka. Planowany termin ukończenia szkoleń to połowa marca br.
      Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zakończenie wszystkich prac związanych z budową sieci dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych planowana jest na koniec lipca 2015 r.

Informacja

      W dniach 28-29.01.2015 r. podmiot wyłoniony w ramach zapytania ofertowego wykonał montaż zabawek w ramach Projektu pn. " Budowa placu zabaw w Załukach" w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
      Na terenie będącym własnością Gminy Gródek, gdzie obecnie mieści się siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, prowadzona przez Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" z inicjatywy Sołtysa wsi Załuki i Podzałuki, mieszkańców, władz Stowarzyszenia i dzięki przychylności Wójta Gminy Gródek postanowiono wybudować plac zabaw. W ramach zadania zamontowano tam hustawkę podwójną, karuzelę, wieżę ze zjeżdżalnią, dwa bujaki na spężynie, belkę balansującą oraz domek dla dzieci.
      Łączna wartość projektu na podstawie umowy o przyznanie pomocy wynosi 21 309,75zł, w tym kwota 13 860,00zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
      Wybudowany plac zabaw będzie służył zarówno uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach, jak i dzieciom z okolicznych miejscowości, zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.