Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

Ogłoszenie

INFORMACJA

      Od 1 stycznia 2015 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek będzie zajmowała się firma MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Do pobrania:
Terminarz zbiórki odpadów w miejscowościach z terenu gminy GRÓDEK w 2015 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Gródek

    W dniu 16 listopada 2014 r. po raz kolejny udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając mi funkcję Wójta na kolejne 4 lata, za co serdecznie dziękuję. Tak duże zaufanie jest dla mnie budujące i mobilizujące do jeszcze większej aktywności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju naszej gminy. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tego zaufania nie zawieść.
    Serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w wyborach samorządowych. Dziękuję również za głosy oddane na kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienia Samorządowego Gródek. Oczekuję, że będą Państwo brali współudział we wszystkich działaniach mających na celu rozwój naszej gminy. Liczę również na dalszą współpracę z sołectwami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi. Przede wszystkim mam nadzieję na budującą współpracę z radnymi. Serdecznie gratuluję wygranym. Mam nadzieję, że przez kolejne cztery lata będziemy w wyniku konstruktywnej dyskusji podejmować jak najlepsze decyzje.

Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

    W dniach 16.10.2014 r. i 28.10.2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek na terenie naszej gminy w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku oraz wokół zalewu w Zarzeczanach zostało posadzonych 70 drzew (klony, lipy i jarzębiny) wzbogacając krajobraz w zadrzewienia przydrożne.     W dniu 16.10.2014 r. nasadzenie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku odbyło się podczas uroczystego otwarcia wyremontowanych dróg w ramach projektu "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65" współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Lipy posadzili:
- Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski,
- Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,
- Pani Anna Grycuk - dyrektor Zespołu Szkół w Gródku,
- Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek,
- Pan Wiaczesław Gościk - Przewodniczący Rady Gminy Gródek.
    W akcji sadzenia drzew, w dniu 28.10.2014 r., uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Gródku - II klasy gimnazjum - korzystając z merytorycznej pomocy przedstawicieli Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Nadleśnictwa Waliły. Młodzież wytypowana do prac wykonała powierzone zadania sumiennie i odpowiedzialnie.
    Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim uczniom gimnazjum za udział w projekcie. Mam nadzieję, że inicjatywa taka będzie kontynuowana, a nasadzone w ramach projektu drzewa w przyszłości utworzą aleje będące świadectwem troski społeczeństwa o nasze środowisko naturalne.

Film

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Obwieszczenie AR.6740.03.11.2014

      Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 29.09.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 04.09.2014 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku Zubry - Wiejki, gmina Gródek od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów, na działkach nr geod: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 68; 1420/4; 71/1 obręb 40 Zubry, gmina Gródek, 115/8; 643/1; 634; 125/1; 691/1; 691/2; 694/2 obręb 33 Wiejki, gmina Gródek

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B na odcinku Zubry - Wiejki od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 2+865 na działce o nr geod. 68 położonej w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+517 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+988 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek
- budowę rowu przydrożnego krytego fi 40 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 4+639 na działkach o nr geod. 643/1; 691/1; 694/2 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- rozbiórkę przepustu ramowego i budowę w jego miejsce przepustu z rur stalowych o przekroju łukowo kolistym B=1,65m, H=1,38m zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej w km 0+734 na działkach o nr geod. 1147/2; 1231/1położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- usunięcie drzew na działkach o nr geod.: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1481/1; 1484/1; 68; 1420/4; położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek, na działkach o nr geod.: 115/8; 643/1; 125/1 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Zubry:
- nr geod. 66 na działki nr 66/1 i 66/2
- nr geod. 1480 na działki nr 1480/1 i 1480/2
- nr geod. 1420/1 na działki nr 1420/4 i 1420/5
- nr geod. 71 na działki nr 71/1 i 71/2
- nr geod. 1477/2 na działki nr 1477/3 i 1477/4
- nr geod. 1476 na działki nr 1476/1 i 1476/2
- nr geod. 1475 na działki nr 1475/1 i 1475/2
- nr geod. 1473 na działki nr 1473/1 i 1473/2
- nr geod. 1478/3 na działki nr 1478/4 i 1478/5
- nr geod. 1482 na działki nr 1482/1 i 1482/2
- nr geod. 1481 na działki nr 1481/1 i 1481/2
- nr geod. 1484 na działki nr 1484/1 i 1484/2

Obręb Wiejki:
- nr geod. 115/6 na działki nr 115/8 i 115/9
- nr geod. 125 na działki nr 125/1 i 125/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1452B:
nr geod.: 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 1420/4; 71/1 położone w obrębie 40 Zubry, gmina Gródek, nr geod.: 115/8; 125/1 położone w obrębie 33 Wiejki, gmina Gródek.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.