Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

ZAGINĄŁ PIES

     W Lipowym Moście zaginęła suka rasy dog niemiecki. W przypadku zauważenia psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) NA TERENIE GMINY GRÓDEK

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Gródek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u DZIKÓW Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje:

Wirus ASF jest niegroźny dla ludzi, ale u świń powoduje nawet 100% śmiertelność!!!

Typowe objawy:
- Ujawniają się 6-10 dni po zakażeniu
- PIERWSZY to gorączka 41-42° C przy zachowanym apetycie
- NASTĘPNIE: sina skóra uszu i brzucha, pienisty wypływ z nosa, biegunka z krwią, wymioty, duszność Świnie chorują kilka, kilkanaście dni i masową padają.

Choroba jest nieuleczalna i nie ma przeciwko niej szczepionki!!!

Wprowadzenie wirusa ASF do gospodarstwa może skutkować wieloletnim zakazem wprowadzania świń do gospodarstwa i ich sprzedaży!!!

Każdy niepokojący objaw u świń lub padniecie świni lub dzika proszę zgłaszać do najbliższego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku:
- Lek. wet. Edward Grzywaczewski tel. 604 774 042
- Lek. wet. Roman Niesterczuktel. 602 353 857
- Urząd Gminy Gródek tel. 85 718 06 64
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku tel. 85 651 67 46 lub 85 652 26 35


Jak świnie mogą się zarazić?
- Kontakt z chorymi świniami, dzikami lub ich tuszami/półtuszami, narządami wewnętrznymi,
- Kleszcze,
- Zakażona ściółka, pasza, zlewki kuchenne,
- Zanieczyszczone ubranie, buty, narzędzia, środki transportu świń/dzików itp.
- Personel

Wirus jest bardzo oporny: w zanieczyszczonym kojcu dla świń może być niebezpieczny nawet przez miesiąc!! W odchodach przeżywa 11 dni, zamrożonym mięsie 1000 dni!!
Jak się bronić przed wirusem afrykańskiego pomoru świń?
31 marca 2014 r Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r Poz. 420), w którym nakazuje się:
- Utrzymywanie świń tak, by nie miały kontaktu z dzikami i innymi zwierzętami
- Zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem zwierząt(dziki, szczury, lisy itp.)
- Wyłożenie mat dezynfekcyjnych (mogą być wykonane z gąbki np. z tapczanu/kanapy) przed: --- Wjazdem i wyjazdem z/do gospodarstwa (wymiary maty ok 2x2 m) --- Wejściami i wyjściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie (wielkości wycieraczki do butów) - Maty powinny być stale nasączone środkiem do dezynfekcji - Czyszczenie i odkażanie sprzętu, a także pomieszczeń dla zwierząt

Równie ważna jest higiena personelu obsługującego świnie- mycie i dezynfekcja rąk!!

Hodowcy świń powinni prowadzić rejestr osób odwiedzających gospodarstwo.

Ponadto każdy posiadacz świń zobowiązany jest do:
- Sporządzenia spisu świń z podziałem na: warchlaki, tuczniki, loszki, lochy, knury, knurki - Informowania PLW o zamiarze KAŻDEGO przemieszczenia świń( z lub do innego gospodarstwa, rzeźni, punktu skupu, miejsca gromadzenia). Przy przemieszczeniu wymagana jest pisemna ZGODA Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- Informowania PLW o zamiarze uboju świń w gospodarstwie na własny użytek na 24 godziny przed planowanym ubojem. Każda sztuka przed ubojem musi przejść badanie przed- i poubojowe wykonane przez lekarza weterynarii. Ubój NIE wymaga zgody PLW, ale obowiązkiem hodowcy jest jego zgłoszenie.

ŚRODKI HIGIENY DLA OSÓB MAJĄCYCH KONTAKT Z DZIKAMI

W celu ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa ASF osoby mające kontakt z dzikami (m.in. myśliwi):
- Powinny szczególnie dbać o stosowanie środków higieny- odkażanie rąk, obuwia, stosowanie oddzielnej odzieży tylko do obsługi świń
- Nie powinny wykonywać czynności związanych z obsługą świń (przez min. 72 godz.), jeśli brały udział w polowaniu na zwierzęta łowne

W przypadku znalezienia martwego dzika w lesie nie należy się do niego zbliżać i po powrocie z lasu jak najszybciej zmienić odzież, obuwie, umyć ręce detergentem (mydło) i zdezynfekować.

Do gospodarstwa utrzymującego świnie ZAKAZUJE się wnoszenie/wwożenie żadnej części dzika ani żadnych materiałów/wyposażenia, które mogły z ostać zakażone wirusem ASF!!!

Przypominamy również o obowiązku oznakowania każdej sztuki świń w gospodarstwie i zgłoszeniach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (siedziba w Białymstoku ul. Lipowa 32A 15-427 Białystok tel.: 85 665 52 80).

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ASF I LIKWIDACJI STADA WŁAŚCICIEL OTRZYMUJE PEŁNE ODSZKODOWANIE

Pod warunkiem, że spełnione są wymagania wyszczególnione w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625), czyli m.in. świnie są oznakowane!

NIE DOPUŚĆMY DO ZAWLECZENIA WIRUSA DO STAD ŚWIŃ!
CODZIENNA OBSERWACJA ZWIERZĄT POZWOLI WCZEŚNIE WYKRYĆ POTENCJALNE ZAGROŻENIE!!

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B 15-959 Białystok tel. 85-651-67-46 lub 85 652-26-35 pon-pt w godz. 7:30- 15:30.

Informacja

     W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014 r., znak: HK.530-1-8-1/14 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.

Wyniki konkursów fotograficznych
"Barwy przyrody Gminy Gródek"
"Architektura Gminy Gródek"

     Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 307/14 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 319/14 z dnia 20 maja 2014 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:
1. Piotr Supronik
2. Maria Mieleszko
3. Michał Grześ
4. Barbara Wakulewska

     Informacje o konkursie w miesiącu kwietniu 2014 r. zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gródek, w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w miejscowościach będących sołectwami.
Do udziału w konkursie w terminie do 12 maja 2014 r. zgłoszono 45 zdjęć (31 zdjęć w kategorii barwy przyrody, 14 zdjęć - w kategorii architektura).
     Komisja konkursowa w dniu 23 maja 2014 r. biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne i wpisanie się w tematykę konkursu postanowiła przyznać poszczególnym uczestnikom następujące nagrody w konkursach:

1. Kategoria "Barwy przyrody Gminy Gródek"
I miejsce - Gabriela Niczyporuk
II miejsce - Jan Bogdan Boczko
III miejsce - Piotr Wawreniuk

2. Kategoria "Architektura Gminy Gródek"
I miejsce - Agnieszka Litwin
II miejsce - Urszula Aneta Wawreniuk
III miejsce - Mateusz Samojlik

     Laureatom konkursów gratulujemy a pozostałym uczestnikom chcielibyśmy serdecznie podziękować za udział.
     Lista laureatów Konkursów zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach gazety "Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny".
     Wystawę będzie można oglądać do dnia 31 lipca 2014 r.

10 lat w Unii Europejskiej

Ogłoszenie

     Gmina Gródek informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek" jest dotowana na podstawie umowy nr 060/14/B-OZ/AZ-030/DA z dnia 18 czerwca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
     Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

XI Spartakiada Powiatu Białostockiego

     W piątek 30 maja 214 r. w Juchnowcu Kościelnym odbyła się XI Spartakiada Powiatu Białostockiego. W zawodach sportowych udział wzięło 11 gmin z Powiatu Białostockiego: Gródek, Choroszcz, Tykocin, Suraż, Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Zawady, Turośń Kościelna oraz reprezentacja Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
     Powiatowa Spartakiada Samorządowa jest dobra okazją do popularyzacji sportu i rekreacji wśród radnych i pracowników administracji samorządowej, jak również szansą do lepszego poznania się sąsiadujących ze sobą gmin.
     Samorządowcy rywalizowali w 18 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, m.in. w piłce nożnej i siatkowej, w biegach, w podnoszeniu ciężarka, w pchnięciu kulą, w slalomie sprawnościowym, w przeciąganiu liny i wielu innych. Starosta, wójtowie i burmistrzowie jak co roku wzięli udział w tzw. czwórboju władz (rzut lotką do tarczy, slalom sprawnościowy, strzał na bramkę i mini golf).
     Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze i wszyscy uczestnicy dobrze się bawili.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
1. Tykocin (149 pkt)
2. Zabłudów (144 pkt)
3. Gródek (135 pkt)
4. Juchnowiec Kościelny (125 pkt)
5. Dobrzyniewo Duże (104 pkt)
6. Suraż (98 pkt)
7. Zawady (89,5 pkt)
8. Supraśl (89 pkt)
9. Choroszcz (83,5 pkt)
10. Łapy (80 pkt)
11. Starostwo Powiatowe (64 pkt)
12. Turośń Kościelna (57,5 pkt)

     Gmina Gródek uplasowała sie na drugim miejscu w bloku lekkoatletycznym oraz na trzecim miejscu w bloku rekreacyjnym.

GRATULACJE !!!

"Nie daj się wkręcić"

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprzątniętych nawierzchniach, ze schodów bez barierek zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano pod hasłem: "Upadek to nie przypadek".

Do Pobrania:
Pełna treść listu Prezesa KRUS

Ogłoszenie

     Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

     Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

OGŁOSZENIE

     Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku uprzejmie informuje, iż od 01.03.2014 roku będą obowiązywały nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

NazwaCena netto
w zł/m2
Cena brutto
w zł/m2
dostawa wody2,322,51
odprowadzanie ścieków4,404,75

"ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"

     Od października 2013 Fundacja Eco Textil rozpoczyna realizację nowego programu "ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO". Skorzysta z niego 20 potrzebujących miesięcznie.
     Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawny. Na ich zakup możliwe jest dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podania na ten cel można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
     Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych które potrzebują takich rowerów.
     W pierwszej kolejności pomoc przekażemy dzieciom, które takie dofinansowanie otrzymają. Nasza Fundacja deklaruje pokrycie części kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta. W drugiej kolejności będziemy w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

Wymagane dokumenty:
- Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny ( prosimy o podanie wieku dziecka, wzrostu oraz wagi dziecka, opisanie ogólnej sytuacji życiowej, informację z jakiej instytucji otrzymali wiedzę o programie Rower dla Niepełnosprawnego, oraz pozostawienie danych kontaktowych - adres i numer telefonu)
- W przypadku dofinansowania przyznanego przez PCPR lub MOPS prosimy o przesłanie kopii stosownej decyzji
- Orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:
Osoba otrzymująca rower zobowiązuje się:
1. Używać przedmiotu darowizny wyłącznie na potrzeby własne.
2. Nie przekazywać roweru na rzecz innych osób lub podmiotów.
3. Dbać i utrzymywać rower w sposób należyty, tak aby mógł on jak najdłużej pełnić swoje funkcje.
4. Nie usuwać z przedmiotu darowizny oznaczeń Fundacji oraz dbać o ich należytą widoczność.
5. Osoba otrzymująca rower wyraża zgodę na publikację zdjęć z przekazania rower w mediach oraz na stronie internetowej www.ecotextil.pl.

Wyniki konkursów "Estetyczna posesja - Ogródki 2013"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2013"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2013"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: Jan Ptaszyński - Podozierany
II miejsce: Anastazja Krasucka - Chomontowce
III miejsce: ex aequo Anna Gryko - Gródek oraz Adam Woronowicz - Pieszczaniki

w kategorii: ZAGOSPODAROWANIE MAŁEJ PRZESTRZENI
I miejsce: Maria Sjargi - Gródek

w kategorii: ZAGOSPODAROWANIE DUŻEJ PRZESTRZENI
I miejsce: Anna Petelska - Zarzeczany

w kategorii: OWOCOWY RAJ
I miejsce: Jan Michalczuk - Waliły-Stacja

w kategorii: OGRÓD PRZYJAZNY TURYSTOM
I miejsce: Eugenia Gruszewska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Beata Lisowska - Waliły

w kategorii: EKOLOGICZNY ZAKĄTEK
I miejsce: Sergiusz Seweryn - Gródek

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:
1. Agata Gierasimiuk
2. Irena Grycuk
3. Katarzyna Popławska
4. Marta Budnik
5. Nina Karawajczyk

Podziękowania
1. Nadzieja Owieczko
2. Władysława Kowiejsza
3. Piotr Sewastianik
4. Jarosław Białobrzewski
5. Andrzej Kruk
6. Danuta Jasiukowicz
7. Sławomir Abramowicz
8. Elżbieta Korszun
9. Maria Popławska
10. Lena Grześ
11. Anna Sitkiewicz
12. Anna Woronowicz
13. Halina Bujko
14. Wieczysław Lisowski
15. Walentyna Gogiel

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2013"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Chomontowce: Sołtys Sławomir Lewczuk

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pani Katarzyna Rogacz - sołtys wsi Pieszczaniki

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Gródek I - Irena Wakuła
3. Gródek II - Trochimczuk Krystyna
4. Kołodno - Tomasz Popławski
5. Królowy Most - Iwona Przezdemska
6. Nowosiółki - Eugernia Gruszewska
7. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
8. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap".

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert MALUCH 2013 - edycja 2

     Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH", zwanego dalej "Programem" - konkurs "MALUCH 2013 - edycja 2".
Pełna treść ogłoszenia

Odpowiedzialna i właściwa opieka nad zwierzętami

     Zgodnie z § 6 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2013 r." Urząd Gminy Gródek rozpoczął edukację mieszkańców Gminy Gródek w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

Wprowadzenie do przepisów o ochronie zwierząt

Przepisy o ochronie zwierząt są jasne i jednoznaczne - reguluje je ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.).
I. Art. 1 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy mówi:
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"
;
II. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, natomiast przez "humanitarne traktowanie zwierząt" - rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;
III. Każdemu zwierzęciu należy zapewnić "właściwe warunki bytowania" czyli zapewnić zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku;
IV. Przez "zwierzęta domowe" - rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
V. Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy:
     1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
     2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Ogłoszenie

Uwaga!!!

      Informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz §20 i §21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek przyjętego uchwałą Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gródek z dnia 26 października 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek:
      "§20. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).
      §21.1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.
      2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20."

      Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców wzywam wszystkich właścicieli psów do stosowania wytycznych zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

      Niewykonanie obowiązków określonych w regulaminie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy, podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

      Uprzejmie informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Cz. Hołdyński, 2012, która mam nadzieję będzie stanowić podstawę do inicjowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, w zakresie badań, edukacji społeczeństwa, jak też w działaniach praktycznych.

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

     Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę a opieka niani zbyt obciąża budżet domowy, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica.

więcej ...