Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy,
    szukamy domu dla szczeniaka odnalezionego w Sofipolu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gródek, tel. 85 71 80 664 (Agnieszka Klebus)

"Drogi do Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych"

    W dniach 16.10.2014 r. i 28.10.2014 r. w ramach umowy o współpracy Nr 4/2014/LIFE z dnia 16.06.2014 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek na terenie naszej gminy w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku oraz wokół zalewu w Zarzeczanach zostało posadzonych 70 drzew (klony, lipy i jarzębiny) wzbogacając krajobraz w zadrzewienia przydrożne.     W dniu 16.10.2014 r. nasadzenie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. Chodkiewiczów w Gródku odbyło się podczas uroczystego otwarcia wyremontowanych dróg w ramach projektu "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65" współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Lipy posadzili:
- Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski,
- Pani Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,
- Pani Anna Grycuk - dyrektor Zespołu Szkół w Gródku,
- Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek,
- Pan Wiaczesław Gościk - Przewodniczący Rady Gminy Gródek.
    W akcji sadzenia drzew, w dniu 28.10.2014 r., uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Gródku - II klasy gimnazjum - korzystając z merytorycznej pomocy przedstawicieli Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Nadleśnictwa Waliły. Młodzież wytypowana do prac wykonała powierzone zadania sumiennie i odpowiedzialnie.
    Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim uczniom gimnazjum za udział w projekcie. Mam nadzieję, że inicjatywa taka będzie kontynuowana, a nasadzone w ramach projektu drzewa w przyszłości utworzą aleje będące świadectwem troski społeczeństwa o nasze środowisko naturalne.

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Irena Grycuk - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Arkadiusz Arciszewski - Załuki

w kategorii: OGRÓD Z PASJĄ
I miejsce: Anna Chilimoniuk - Gródek
II miejsce: Jan Ptaszynski - Podozierany
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 3 wyróżnienia:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Informacja

     Gmina Gródek w dniu 31 lipca 2014 r. podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług w ramach przedmiotowego projektu".

     W ramach podpisanej umowy w terminie do 31 lipca 2015 r. zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura sieciowa a zakwalifikowani do udziału w projekcie Beneficjenci otrzymają zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

     Dodatkowo w ramach Projektu utworzone zostaną publicznie dostępne sale komputerowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w:
- Gminnym Centrum Kultury w Gródku
- Zespole Szkół w Gródku i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach
- Świetlicach wiejskich w Mieleszkach i Słuczance

Biuro Projektu:
Urząd Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek (pokój nr 2)
tel. 85 718 06 64 w. 16

Informacja

     Gmina Gródek uplasowała się na liście operacji złożonych do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.
     Dwa złożone wnioski znalazły się odpowiednio na 7 i 9 miejscu.

     W wyniku realizacji projektów do końca marca 2015 r. zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach oraz plac zabaw w Załukach.

     Całkowita wartość projektów wyniesie 56 326,72 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków EFROW 36 635,26 zł.

Informacja

      

     Dobiegają końca roboty drogowe w ramach zadania "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65".

     Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
     Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

     Całkowita wartość projektu: 3 666 634,73 zł
w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa: 1 798 173,40 zł
- środki własne Powiatu Białostockiego: 82931,53 zł
- środki własne Gminy Gródek: 1 044 529,80 zł

     W ramach zadania przebudowano następujące drogi w Gródku: ul. Szkolną, Chodkiewiczów, Wschodnią oraz część ul. Północnej. Poprawa połączeń dróg gminnych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo, ułatwi dojazd a także znacząco podniesie estetykę gminy. Dla wygody mieszkańców powstał także parking na 35 miejsc postojowych.

Informacja

     Zakończono prace w ramach projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Gródku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość Projektu: 41 524,93 zł
Dofinansowanie EFRROW: 25 000,00 zł


Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Gródek oraz promocję zdrowego trybu życia.

W ramach zadania wykonano:
- plac o bezpiecznej nawierzchni;
- urządzenia treningowe:
   - orbitrek,
   - rower,
   - biegacz,
   - wahadło,
   - wioślarz,
   - wyciskanie.

Obwieszczenie AR.6740.03.11.2014

      Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 29.09.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 04.09.2014 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku Zubry - Wiejki, gmina Gródek od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów, na działkach nr geod: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 68; 1420/4; 71/1 obręb 40 Zubry, gmina Gródek, 115/8; 643/1; 634; 125/1; 691/1; 691/2; 694/2 obręb 33 Wiejki, gmina Gródek

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B na odcinku Zubry - Wiejki od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 2+865 na działce o nr geod. 68 położonej w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+517 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+988 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek
- budowę rowu przydrożnego krytego fi 40 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 4+639 na działkach o nr geod. 643/1; 691/1; 694/2 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- rozbiórkę przepustu ramowego i budowę w jego miejsce przepustu z rur stalowych o przekroju łukowo kolistym B=1,65m, H=1,38m zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej w km 0+734 na działkach o nr geod. 1147/2; 1231/1położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- usunięcie drzew na działkach o nr geod.: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1481/1; 1484/1; 68; 1420/4; położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek, na działkach o nr geod.: 115/8; 643/1; 125/1 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Zubry:
- nr geod. 66 na działki nr 66/1 i 66/2
- nr geod. 1480 na działki nr 1480/1 i 1480/2
- nr geod. 1420/1 na działki nr 1420/4 i 1420/5
- nr geod. 71 na działki nr 71/1 i 71/2
- nr geod. 1477/2 na działki nr 1477/3 i 1477/4
- nr geod. 1476 na działki nr 1476/1 i 1476/2
- nr geod. 1475 na działki nr 1475/1 i 1475/2
- nr geod. 1473 na działki nr 1473/1 i 1473/2
- nr geod. 1478/3 na działki nr 1478/4 i 1478/5
- nr geod. 1482 na działki nr 1482/1 i 1482/2
- nr geod. 1481 na działki nr 1481/1 i 1481/2
- nr geod. 1484 na działki nr 1484/1 i 1484/2

Obręb Wiejki:
- nr geod. 115/6 na działki nr 115/8 i 115/9
- nr geod. 125 na działki nr 125/1 i 125/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1452B:
nr geod.: 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 1420/4; 71/1 położone w obrębie 40 Zubry, gmina Gródek, nr geod.: 115/8; 125/1 położone w obrębie 33 Wiejki, gmina Gródek.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.