Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka cookies strony internetowej Urzędu Gminy Gródek.
Serwis Gminy Gródek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 R.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy PKS Białystok

BIP i Dzienniki

BIP

Informacje

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
        Publicznej

BIP

Wrotapodlasia

Powiat Białostocki

Turystyczne Wrota

LGD Puszcza Knyszyńska

Regionalny Program Operacyjny Województwa
        Podlaskiego

Ciekawe Podlasie Podlaskiego

Park
        Karobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Polska Izba Rolnicza

Wyniki Gminnych Konkursów
"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"
"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2014"

"Estetyczna posesja - Ogródki 2014"

w kategorii: OGRÓD WIEJSKI
za staranną pielęgnację roślin i estetykę na posesji oraz zachowanie starych gatunków roślin
I miejsce: Wiera Matwiejczuk - Zarzeczany
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Anna Turkowska - Nowosiółki

w kategorii: OGRÓD NOWOCZESNY
za proekologiczne i ciekawe rozwiązanie ogrodu tj. wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków jako główny element ogrodu i różnorodność gatunkową roślin
I miejsce: ex aequo Nina Biegluk - Gródek i Łarysa Abramowicz - Gródek
II miejsce: Katarzyna Popławska - Kołodno
III miejsce: Halina Matejczuk - Gródek

Ponadto przyznano 5 wyróżnień:
1. Małgorzata Bazyluk
2. Adam Woronowicz
3. Anna Wspaniała

i podziękowania
1. Elżbieta Korszun
2. Maria Popławska
3. Walentyna Gogiel
4. Mirosław Zdanowicz
5. Jan Bilkiewicz
6. Włodzimierz Grycuk i Alina Szulak
7. Halina Bujko

"Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2013"

w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK
Kołodno: sołtys Tomasz Popławski

w kategorii: NAJAKTYWNIEJSZY SOŁTYS GMINY GRÓDEK
Pan Tomasz Popławski - sołtys wsi Kołodno

Podziękowania:
1. Bobrowniki - Jan Bilkiewicz
2. Chmontowce - Sławomir Lewczuk
3. Gródek I - Irena Wakuła
4. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
5. Pieszczaniki - Katarzyna Rogacz
6. Radunin - Elżbieta Cywoniuk
7. Waliły-Dwór - Anna Petelska
8. Waliły-Stacja - Joanna Sołowiej
9. Załuki - Anna Filipczuk
10. Zarzeczany - Anna Gogiel

Sponsorami nagród w konkursach są:
1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "FORMAT",
3. Pan Paweł Braun prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Pallap",
4. Nadleśnictwi Waliły,
5. "Adar" Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Do Pobrania:
Podsumowanie konkursów - prezentacja

Informacja

     Gmina Gródek w dniu 31 lipca 2014 r. podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek", dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń i świadczenie usług w ramach przedmiotowego projektu".

     W ramach podpisanej umowy w terminie do 31 lipca 2015 r. zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura sieciowa a zakwalifikowani do udziału w projekcie Beneficjenci otrzymają zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

     Dodatkowo w ramach Projektu utworzone zostaną publicznie dostępne sale komputerowe z dostępem do Internetu, zlokalizowane w:
- Gminnym Centrum Kultury w Gródku
- Zespole Szkół w Gródku i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach
- Świetlicach wiejskich w Mieleszkach i Słuczance

Biuro Projektu:
Urząd Gminy Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek (pokój nr 2)
tel. 85 718 06 64 w. 16

Informacja

     Gmina Gródek uplasowała się na liście operacji złożonych do Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.
     Dwa złożone wnioski znalazły się odpowiednio na 7 i 9 miejscu.

     W wyniku realizacji projektów do końca marca 2015 r. zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach oraz plac zabaw w Załukach.

     Całkowita wartość projektów wyniesie 56 326,72 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków EFROW 36 635,26 zł.

"Zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia z Funduszy Europejskich"

     Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pod tytułem "Zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia z Funduszy Europejskich".

     Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek w dniu 21 października 2014 r. w godz. 10.00 - 13.15 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, sala 318 B, III piętro. Tematem spotkania będzie omówienie możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

     Podczas spotkania zostaną przedstawione prawno-administracyjne zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich przeznaczone na ten cel. Zaprezentowane zostaną zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Omówione będą również założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

     Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: izabela.lasota@wrotapodlasia.pl od dnia 13 października do 17 października 2014 r. do godz. 15.30

     W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku pod numerem telefonu: 85 66 54 228, 85 66 54 516, 85 66 54 599.

Szczegóły i formularz zgłoszniowy pod adresem: http://www.gpi.wrotapodlasia.pl/

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Informacja

      

     Dobiegają końca roboty drogowe w ramach zadania "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65".

     Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
     Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

     Całkowita wartość projektu: 3 666 634,73 zł
w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa: 1 798 173,40 zł
- środki własne Powiatu Białostockiego: 82931,53 zł
- środki własne Gminy Gródek: 1 044 529,80 zł

     W ramach zadania przebudowano następujące drogi w Gródku: ul. Szkolną, Chodkiewiczów, Wschodnią oraz część ul. Północnej. Poprawa połączeń dróg gminnych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo, ułatwi dojazd a także znacząco podniesie estetykę gminy. Dla wygody mieszkańców powstał także parking na 35 miejsc postojowych.

Informacja

     Zakończono prace w ramach projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Gródku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość Projektu: 41 524,93 zł
Dofinansowanie EFRROW: 25 000,00 zł


Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Gródek oraz promocję zdrowego trybu życia.

W ramach zadania wykonano:
- plac o bezpiecznej nawierzchni;
- urządzenia treningowe:
   - orbitrek,
   - rower,
   - biegacz,
   - wahadło,
   - wioślarz,
   - wyciskanie.

Obwiszczenie AR.6740.03.11.2014

      Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 29.09.2014 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 04.09.2014 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku Zubry - Wiejki, gmina Gródek od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów, na działkach nr geod: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 68; 1420/4; 71/1 obręb 40 Zubry, gmina Gródek, 115/8; 643/1; 634; 125/1; 691/1; 691/2; 694/2 obręb 33 Wiejki, gmina Gródek

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B na odcinku Zubry - Wiejki od km 0+700 do km 2+613, od km 2+684 do km 2+900 i od km 2+974 do km 4+927 wraz z budową zjazdów,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 2+865 na działce o nr geod. 68 położonej w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+517 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- budowę przepustu fi 60 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 3+988 na działce o nr geod. 643/1 położonej w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek
- budowę rowu przydrożnego krytego fi 40 cm zlokalizowanego pod koroną drogi w km 4+639 na działkach o nr geod. 643/1; 691/1; 694/2 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek,
- rozbiórkę przepustu ramowego i budowę w jego miejsce przepustu z rur stalowych o przekroju łukowo kolistym B=1,65m, H=1,38m zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej w km 0+734 na działkach o nr geod. 1147/2; 1231/1położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek,
- usunięcie drzew na działkach o nr geod.: 1147/2; 1231/1; 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1481/1; 1484/1; 68; 1420/4; położonych w obrębie 40 Zubry, gm. Gródek, na działkach o nr geod.: 115/8; 643/1; 125/1 położonych w obrębie 33 Wiejki, gm. Gródek, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Zubry:
- nr geod. 66 na działki nr 66/1 i 66/2
- nr geod. 1480 na działki nr 1480/1 i 1480/2
- nr geod. 1420/1 na działki nr 1420/4 i 1420/5
- nr geod. 71 na działki nr 71/1 i 71/2
- nr geod. 1477/2 na działki nr 1477/3 i 1477/4
- nr geod. 1476 na działki nr 1476/1 i 1476/2
- nr geod. 1475 na działki nr 1475/1 i 1475/2
- nr geod. 1473 na działki nr 1473/1 i 1473/2
- nr geod. 1478/3 na działki nr 1478/4 i 1478/5
- nr geod. 1482 na działki nr 1482/1 i 1482/2
- nr geod. 1481 na działki nr 1481/1 i 1481/2
- nr geod. 1484 na działki nr 1484/1 i 1484/2

Obręb Wiejki:
- nr geod. 115/6 na działki nr 115/8 i 115/9
- nr geod. 125 na działki nr 125/1 i 125/2.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1452B:
nr geod.: 1475/1; 1473/1; 1482/1; 1476/1; 1477/3; 1478/4; 1480/1; 1481/1; 1484/1; 66/1; 1420/4; 71/1 położone w obrębie 40 Zubry, gmina Gródek, nr geod.: 115/8; 125/1 położone w obrębie 33 Wiejki, gmina Gródek.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Informacja

      Uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2014 w Gródku została zawarta umowa o współpracy Nr 4/2014/LIFE pomiędzy Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski a Gminą Gródek. Przedmiotem umowy jest m. in. stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy, ekspertyza 10 wybranych drzew, konserwacja/pielęgnacja 10 wybranych drzew, posadzenie 70 drzew na terenie uzgodnionym z Gminą. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. "Roads for Nature - campaign promoting trees In Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors", który wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Działania planowane są do realizacji w okresie do 28.02.2015 r.

Ogłoszenie

     Uprzejmie informuję, że w ramach projektu "Kreowanie i promocja walorów Gminy Gródek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 "LEADER", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał folder i przewodnik o gminie Gródek. Z wersją interaktywną publikacji można zapoznać się na naszej stronie.

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) NA TERENIE GMINY GRÓDEK

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Gródek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u DZIKÓW Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje:

Wirus ASF jest niegroźny dla ludzi, ale u świń powoduje nawet 100% śmiertelność!!!

Typowe objawy:
- Ujawniają się 6-10 dni po zakażeniu
- PIERWSZY to gorączka 41-42° C przy zachowanym apetycie
- NASTĘPNIE: sina skóra uszu i brzucha, pienisty wypływ z nosa, biegunka z krwią, wymioty, duszność Świnie chorują kilka, kilkanaście dni i masową padają.

Choroba jest nieuleczalna i nie ma przeciwko niej szczepionki!!!

Wprowadzenie wirusa ASF do gospodarstwa może skutkować wieloletnim zakazem wprowadzania świń do gospodarstwa i ich sprzedaży!!!

Każdy niepokojący objaw u świń lub padniecie świni lub dzika proszę zgłaszać do najbliższego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku:
- Lek. wet. Edward Grzywaczewski tel. 604 774 042
- Lek. wet. Roman Niesterczuktel. 602 353 857
- Urząd Gminy Gródek tel. 85 718 06 64
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku tel. 85 651 67 46 lub 85 652 26 35


Jak świnie mogą się zarazić?
- Kontakt z chorymi świniami, dzikami lub ich tuszami/półtuszami, narządami wewnętrznymi,
- Kleszcze,
- Zakażona ściółka, pasza, zlewki kuchenne,
- Zanieczyszczone ubranie, buty, narzędzia, środki transportu świń/dzików itp.
- Personel

Wirus jest bardzo oporny: w zanieczyszczonym kojcu dla świń może być niebezpieczny nawet przez miesiąc!! W odchodach przeżywa 11 dni, zamrożonym mięsie 1000 dni!!
Jak się bronić przed wirusem afrykańskiego pomoru świń?
31 marca 2014 r Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r Poz. 420), w którym nakazuje się:
- Utrzymywanie świń tak, by nie miały kontaktu z dzikami i innymi zwierzętami
- Zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem zwierząt(dziki, szczury, lisy itp.)
- Wyłożenie mat dezynfekcyjnych (mogą być wykonane z gąbki np. z tapczanu/kanapy) przed: --- Wjazdem i wyjazdem z/do gospodarstwa (wymiary maty ok 2x2 m) --- Wejściami i wyjściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie (wielkości wycieraczki do butów) - Maty powinny być stale nasączone środkiem do dezynfekcji - Czyszczenie i odkażanie sprzętu, a także pomieszczeń dla zwierząt

Równie ważna jest higiena personelu obsługującego świnie- mycie i dezynfekcja rąk!!

Hodowcy świń powinni prowadzić rejestr osób odwiedzających gospodarstwo.

Ponadto każdy posiadacz świń zobowiązany jest do:
- Sporządzenia spisu świń z podziałem na: warchlaki, tuczniki, loszki, lochy, knury, knurki - Informowania PLW o zamiarze KAŻDEGO przemieszczenia świń( z lub do innego gospodarstwa, rzeźni, punktu skupu, miejsca gromadzenia). Przy przemieszczeniu wymagana jest pisemna ZGODA Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- Informowania PLW o zamiarze uboju świń w gospodarstwie na własny użytek na 24 godziny przed planowanym ubojem. Każda sztuka przed ubojem musi przejść badanie przed- i poubojowe wykonane przez lekarza weterynarii. Ubój NIE wymaga zgody PLW, ale obowiązkiem hodowcy jest jego zgłoszenie.

ŚRODKI HIGIENY DLA OSÓB MAJĄCYCH KONTAKT Z DZIKAMI

W celu ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa ASF osoby mające kontakt z dzikami (m.in. myśliwi):
- Powinny szczególnie dbać o stosowanie środków higieny- odkażanie rąk, obuwia, stosowanie oddzielnej odzieży tylko do obsługi świń
- Nie powinny wykonywać czynności związanych z obsługą świń (przez min. 72 godz.), jeśli brały udział w polowaniu na zwierzęta łowne

W przypadku znalezienia martwego dzika w lesie nie należy się do niego zbliżać i po powrocie z lasu jak najszybciej zmienić odzież, obuwie, umyć ręce detergentem (mydło) i zdezynfekować.

Do gospodarstwa utrzymującego świnie ZAKAZUJE się wnoszenie/wwożenie żadnej części dzika ani żadnych materiałów/wyposażenia, które mogły z ostać zakażone wirusem ASF!!!

Przypominamy również o obowiązku oznakowania każdej sztuki świń w gospodarstwie i zgłoszeniach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (siedziba w Białymstoku ul. Lipowa 32A 15-427 Białystok tel.: 85 665 52 80).

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ASF I LIKWIDACJI STADA WŁAŚCICIEL OTRZYMUJE PEŁNE ODSZKODOWANIE

Pod warunkiem, że spełnione są wymagania wyszczególnione w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625), czyli m.in. świnie są oznakowane!

NIE DOPUŚĆMY DO ZAWLECZENIA WIRUSA DO STAD ŚWIŃ!
CODZIENNA OBSERWACJA ZWIERZĄT POZWOLI WCZEŚNIE WYKRYĆ POTENCJALNE ZAGROŻENIE!!

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B 15-959 Białystok tel. 85-651-67-46 lub 85 652-26-35 pon-pt w godz. 7:30- 15:30.

Informacja

     W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014 r., znak: HK.530-1-8-1/14 informuję, iż na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stałych punktów kontroli jakości wody wyznaczonych w poszczególnych wodociągach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda z wodociągu publicznego w miejscowościach: Gródek, Waliły, Bobrowniki, Mieleszki, RSP Zubry, Łużany nadaje się do spożycia przez ludzi.

10 lat w Unii Europejskiej

Ogłoszenie

     Gmina Gródek informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek" jest dotowana na podstawie umowy nr 060/14/B-OZ/AZ-030/DA z dnia 18 czerwca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
     Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

OGŁOSZENIE

     Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku uprzejmie informuje, iż od 01.03.2014 roku będą obowiązywały nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

NazwaCena netto
w zł/m2
Cena brutto
w zł/m2
dostawa wody2,322,51
odprowadzanie ścieków4,404,75

Ogłoszenie

Uwaga!!!

      Informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz §20 i §21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek przyjętego uchwałą Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gródek z dnia 26 października 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Gródek z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek:
      "§20. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).
      §21.1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.
      2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20."

      Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców wzywam wszystkich właścicieli psów do stosowania wytycznych zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

      Niewykonanie obowiązków określonych w regulaminie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy, podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Gródek
mgr Wiesław Kulesza

Informacja

      Uprzejmie informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Cz. Hołdyński, 2012, która mam nadzieję będzie stanowić podstawę do inicjowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, w zakresie badań, edukacji społeczeństwa, jak też w działaniach praktycznych.